برچسب: اسب در عرفان نماد چیست

آثار و نشانه ها

نماد اسب|فلزیاب|09122200779

نماد اسب|فلزیاب|09122200779 اسب در حدود ۴۰۰۰ سال قبل از میلاد مسیح اهلی شده است و انسان توانسته از آن استفاده کند. از اسب بیشتر برای سوار کاری و جا به…ادامه برای خواندننماد اسب|فلزیاب|09122200779