برچسب: تفکیک طلا

محصولات

دستگاه مورگان 5000 morgan

ویژگی های دستگاه مورگان 5000 morgan: فلزیاب morgan5000 فلزیابی از نوع نقطه زن پالسی می باشد که قابلیت اسکن و ردیابی هم دارد . این فلزیاب امکان شناسایی اهداف را…ادامه برای خواندندستگاه مورگان 5000 morgan