برچسب: تمساح در زیرخاکی

آثار و نشانه ها

نماد تمساح |فلزیاب|09122200779

نشانه تمساح بعنوان نماد رهبری و افراد موفق را به تصویر کشیده است. (افرادی قوی ، ساکت ، حیله گر و بی باک) موقعی که در اراضی با یک نشانه…ادامه برای خواندننماد تمساح |فلزیاب|09122200779