برچسب: دستگاه تام ایکس 60

محصولات

دستگاه توماس رادار tomas radar x60

ویژگی های دستگاه توماس رادار tomas radar x60: دارای 5 آنتن کلید تنظیم حساسیت Hi / Low نشان گر خروجی باتری. تفکیک تمام فلزات و حساسیت بالا به طلا و…ادامه برای خواندندستگاه توماس رادار tomas radar x60