برچسب: دستگاه حفره یاب

محصولات

دستگاه بی اچ پی مولتی تصویری BHP MUULTI IMAGING

ویژگیهای دستگاه بی اچ پی مولتی تصویری BHP MUULTI IMAGING دارای شعاع کاوش با سیستم انتنی۵۰۰ متر به صورت تفکیک دقیق طلا و نقره دارای تفیک تمام فلزات و غیر…ادامه برای خواندندستگاه بی اچ پی مولتی تصویری BHP MUULTI IMAGING