برچسب: دفینه آبشار

آثار و نشانه ها

نماد آبشار|فلزیاب|09122200779

آبشار: نماد آبشار|فلزیاب|09122200779 -آثار و نشانه های آبشار یکی از مکان های مهم برای پنهان کردن دفینه است. معمولا اموال مخفی شده بیرون آبشار قرار داده می شود. براساس تجربه…ادامه برای خواندننماد آبشار|فلزیاب|09122200779