• تلفن09122200779
  • آدرستهران_بزرگراه فتح_نبش فتح 9
  • تلفن09122200779
  • آدرستهران_بزرگراه فتح_نبش فتح 9

برچسب: دژتپه تومولوس

آثار و نشانه ها

نماد تومولوس |فلزیاب|09122200779

تومولوس یا گورتپه نوعی تپه میباشد که با سنگ و خاک و بر روی مقبره پادشاهان ساخته میشود و اصولا طوری ساخته و طراحی میشود که آب به داخل آن…ادامه برای خواندننماد تومولوس |فلزیاب|09122200779