برچسب: سنگ آسیاب بدون سوراخ در دفینه یابی

آثار و نشانه ها

نماد آسیاب |فلزیاب|09122200779

نماد آسیاب |فلزیاب|09122200779 سنگ آسیاب، سنگی است که در آسیاب‌های آردساز برای آسیاب گندم یا سایر غلات مورد استفاده قرار می‌گیرد. سنگ آسیاب به صورت جفت است شامل یک سنگ…ادامه برای خواندننماد آسیاب |فلزیاب|09122200779