برچسب: قوی ترین اسکنر دنیا

محصولات

دستگاه دیپ کروز Deep cruse Basic

ویژگیهای دستگاه دیپ کروز Deep cruse Basic شامل یک سنسور ایستاده و 16 سنسور تراویدئو tero vido عمق کاووش 30 متر و دارای قابلیت اسکن 3 بعدی قابلیت تفکیک با…ادامه برای خواندندستگاه دیپ کروز Deep cruse Basic