• تلفن09122200779
  • آدرستهران_بزرگراه فتح_نبش فتح 9
  • تلفن09122200779
  • آدرستهران_بزرگراه فتح_نبش فتح 9

برچسب: لوپ

محصولات

دستگاه دیانا 3 تصویری Diana 3 imaging

ویژگی های دستگاه دیانا 3 تصویری Diana 3 imaging: تشخیص عمق به صورت اپراتوری دارای تفکیک دقیق طلا از غیر طلا بالانس با خاک به صورت اتومات عمق کاوش ۴ متر…ادامه برای خواندندستگاه دیانا 3 تصویری Diana 3 imaging