• تلفن09122200779
  • آدرستهران_بزرگراه فتح_نبش فتح 9
  • تلفن09122200779
  • آدرستهران_بزرگراه فتح_نبش فتح 9

برچسب: نماد آهو

آثار و نشانه ها

نماد آهو یا غزال |فلزیاب|09122200779

نماد آهو یا غزال |فلزیاب|09122200779 شامل گونه‌های زیادی از بزکوهی و سرده غزال است و یا در گذشته چنین در نظر گرفته می‌شد. آهوها به عنوان جانورانی چابک شناخته می‌شوند.…ادامه برای خواندننماد آهو یا غزال |فلزیاب|09122200779