برچسب: نماد جوغن در گنج یابی،جوغن شناسی،تفسیر جوغن،جوغن شناسی،دفینه جوغن

آثار و نشانه ها

نماد جوغن |فلزیاب|09122200779

جوغن یا جوغان در زبان آریائیان به معنی کاسه می باشد و در بعضی متون نیز جوغان به معنی هاون به کار رفته است. در هر صورت مفهومی که منتقل…ادامه برای خواندننماد جوغن |فلزیاب|09122200779