• تلفن09122200779
  • آدرستهران_بزرگراه فتح_نبش فتح 9
  • تلفن09122200779
  • آدرستهران_بزرگراه فتح_نبش فتح 9

برچسب: نماد قوچ

آثار و نشانه ها

نماد بز |فلزیاب|09122200779

نماد بز |فلزیاب|09122200779 اولین شواهد از اهلی سازی بز در ایران یافت شده (حدوداً ده هزار سال قبل از میلاد) که نشان دهندهٔ پرورش سازمان یافتهٔ این حیوان است. گونه‌های…ادامه برای خواندننماد بز |فلزیاب|09122200779