برچسب: نماد پرنده نر و ماده در دفینه یابی

آثار و نشانه ها

نماد پرنده |فلزیاب|09122200779

بشر از روزگاران کهن به پرندگان مانند دیگر حیوانات توجه داشت و اعتقادها و باورهایی درباره هر یک از این گونه، در بین جوامع مختلف شایع بود. بعضی از اقوام…ادامه برای خواندننماد پرنده |فلزیاب|09122200779