• تلفن09122200779
  • آدرستهران_بزرگراه فتح_نبش فتح 9
  • تلفن09122200779
  • آدرستهران_بزرگراه فتح_نبش فتح 9

برچسب: نماد کبوتر در ایران باستان

آثار و نشانه ها

نماد پرنده |فلزیاب|09122200779

بشر از روزگاران کهن به پرندگان مانند دیگر حیوانات توجه داشت و اعتقادها و باورهایی درباره هر یک از این گونه، در بین جوامع مختلف شایع بود. بعضی از اقوام…ادامه برای خواندننماد پرنده |فلزیاب|09122200779